یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

برگزاري انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در هفته آينده

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين چهارشنبه هفته آينده برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ اسماعيل زندپور افزود: باتوجه به اتمام مدت زمان فعاليت اعضاي هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اين سازمان نسبت به برگزاري انتخابات هيئت انضباطي اقدام کرده است.

وي اضافه کرد: اين انتخابات در راستاي اجراي ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني ها برگزار مي شود.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: ثبت نام و دريافت مدارک کانديداهاي انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در فروردين ماه سال جاري انجام شد.

زندپور تصريح کرد: پس از بررسي مدارک و تأييد صلاحيت ها، سه کانديدا از بين تاکسيرانان و تاکسيداران و يک کانديدا نيز از بين مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين براي حضور در اين دوره از انتخابات تأييد صلاحيت شدند.

وي خاطرنشان کرد: کانديداهاي انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از امروز تا روز سه شنبه 29 ارديبهشت ماه سال جاري اجازه تبليغات دارند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اين دوره از انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در ساعات 9صبح تا 1عصر روز چهارشنبه 30ارديبهشت ماه سال جاري در خيابان وليعصر-بلوار شهيد بهشتي- جنب پارک سوار برگزار مي شود.

 

تصاویر مرتبط