یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

عدم پاسخگويي سازمان تاکسيراني درباره تخلفات خودروهاي با پلاک«ع»

مصطفي کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سازمان تاکسيراني به شکايات مرتبط با تخلفات خودروهاي با پلاک«ع» پاسخي نمي‌دهد.


وي اضافه کرد: در اين راستا شکاياتي که توسط شهروندان مطرح مي شود به صورت مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات لازم صورت مي گيرد.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در بررسي شکاياتي که توسط شهروندان به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارسال شده است، مشخص شد که بخشي از شکايات مربوط به جابجايي مسافر توسط خودروهاي تحت نظارت اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين و برخورد نامناسب رانندگان اين خوروها با شهروندان است.

 

کاشي پزها تصريح کرد: خودروهاي تحت نظارت اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين مجاز به جابجايي مسافر در سطح شهر نبوده و از شهروندان تقاضا مي شود به اين نکته توجه داشته باشند.

 

وي با بيان اينکه برخي از خودروهاي تحت نظارت اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين با پلاک«ع» مشخص شده اند، خاطرنشان کرد:  شهروندان هنگام استفاده از خودروهاي تاکسي به اين نکته مهم توجه داشته باشند که فقط بايد از خودروهاي تاکسي که مجهز به آرم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين هستند، استفاده کنند.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اظهار کرد: استفاده از خوردوهاي تاکسي مشخص شده با آرم و علائم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين موجب مي شود در صورت بروز مشکل اين سازمان بتواند به مسائل و شکايات مطرح شده از سوي شهروندان پاسخ دهد.

 

کاشي پزها گفت: با ابراز تأسف بخش اعظمي از شکايات رسيده به سازمان تاکسيراني مربوط به فعاليت خودروهاي تاکسي تحت نظارت اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان است و سازمان تاکسيراني هيچ گونه وظيفه اي در قبال رسيدگي به تخلف آنان ندارد.

 

وي يادآور شد: شکايات شهروندان از خودروهاي با پلاک«ع» که به سازمان تاکسيراني منعکس مي‌شود به دليل اينکه رسيدگي به آن‌ها در حيطه وظايف اين سازمان نيست، نسبت به ارجاع اين شکايات به اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان اقدام مي شود.

 

 

تصاویر مرتبط