یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

لباس بازرسان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يک دست مي‌شود

محمد پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: لباس بازرسان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يک دست مي‌شود.

 
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، محمد پويا افزود: يکي از اقدامات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در حوزه بازرسي يک دست  کردن
لباس بازرسان سازمان است.

وي عنوان کرد: در اين راستا سعي شد از تجربيات شهرهاي مختلف کشور و تجارب مفيد آنان در اجراي طرح يک دست کردن لباس بازرسان سازمان  استفاده کنيم.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: اين لباس ها به رنگ سورمه اي بوده و آرم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين روي آن ها نقش بسته است.

پويا يادآور شد: استفاده از لباس هاي يک دست براي بازرسان سازمان تاکسيراني موجب مي شود شهروندان راحت تر آنان را شناخته و شکايات، پيشنهادات و انتقادات خود در مورد عملکرد تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين را براي بررسي بيشتر به آنان منتقل کنند.

 

تصاویر مرتبط