شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

بازديد معاون اداري-مالي، مسئولان بازرسي و رئيس حراست شهرداري قزوين از سازمان تاکسيراني

معاون اداري-مالي، مسئول بازرسي و رئيس حراست شهرداري قزوين به منظور آشنايي بيشتر با عملکرد و نحوه ارائه خدمات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از اين سازمان بازديد کردند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: معاون اداري-مالي، مسئول بازرسي و رئيس حراست شهرداري قزوين به منظور آشنايي بيشتر با عملکرد و نحوه ارائه خدمات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از اين سازمان بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ، اسماعيل زندپور افزود: بازديد مسئولان برخي از واحدهاي شهرداري قزوين از سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين موجب شد با نحوه ارائه خدمات اين سازمان بيشتر آشنا شده و از نزديک در جريان روند خدمات رساني به شهروندان قرار گيرند.

وي عنوان کرد: در پايان اين بازديد مسئولاني که از سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بازديد کردند، از عملکرد سازمان رضايت خاطر داشته و از پرسنل و تاکسيرانان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به دليل ارائه خدمات مطلوب در حوزه حمل و نقل عمومي به شهروندان قدرداني کردند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: اين بازرسي همزمان با انتصاب آقاي سيد محمد مهدي تقوي به عنوان معاون برنامه ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اتفاق افتاد.

زندپور يادآور شد: اميدواريم تلاش هاي مسئولان و تاکسيرانان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ضمن جلب رضايت آنان، رضايت‌مندي مسئولان مجموعه مديريت شهري را نيز به دنبال داشته باشد.

 

تصاویر مرتبط