شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

تقدير مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين از مديرجديد اموراداري شهرداري قزوين

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با مدير جديد امور اداري و رفاهي شهرداري قزوين ديدار کرد.


به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ باتوجه به انتصاب آقاي شعباني به سمت مدير اداري و رفاهي شهرداري قزوين، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور عرض تبريک خدمت وي با ايشان ديدار کرد.

بر اساس اين گزارش؛  آقاي شعباني پيش از اين در سمت معاون برنامه ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مشغول فعاليت بودند که باتوجه به تجارب ارزنده آقاي شعباني در مديريت شهري در سمت هاي قبلي که داشتند، سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از تجربيات ايشان در پيشبرد اهداف و رفع مشکلات  سازماني بهره مند شد.

 کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در اين ديدار ضمن تبريک سمت جديد ايشان، از زحماتي که ايشان در مدت حضور در سازمان تاکسيراني متحمل شدند قدرداني کرد.

وي يادآور شد: به سپاس زحمات آقاي شعباني در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين لوح تقديري توسط مديرعامل سازمان تقديم ايشان شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط