یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

نصب سايبان براي دو ايستگاه تاکسي سطح شهر قزوين

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سايبان هاي دو ايستگاه تاکسي تهران قديم و وليعصر در سال جاري نصب مي‌شود.

؛
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مصطفي کاشي پزها افزود: احداث سايبان براي برخي از ايستگاه هاي تاکسي سطح شهر قزوين يکي از برنامه هايي بود که مقرر شده بود در سال گذشته اجرايي شود.

وي اضافه کرد: باتوجه به کمبود نقدينگي اين مهم محقق نشد اما برنامه ريزي لازم براي اجراي اين طرح در سال جاري انجام شده است تا نسبت به نصب سايبان براي دو ايستگاه تاکسي تهران قديم و وليعصر در سال جاري اقدام کنيم.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در برخي از محدوده هاي شهر نيز ايستگاه هاي تاکسي تحت الشعاع اجراي پروژه هاي عمراني قرار گرفته است که اين امر نيز در عدم نصب سايبان براي ايستگاه هاي تاکسي موثر بوده است.

کاشي پزها تصريح کرد: در سال جاري ابتدا براي دو ايستگاه تاکسي تهران قديم و وليعصر سايبان نصب مي شود.

وي گفت: باتوجه به اينکه ممکن است بعد از اجراي پل غيرهمسطح در ميدان قدس در چهاراره وليعصر تغييراتي ايجادشود، سايباني که براي ايستگاه تاکسي اين محدوده در نظر گرفته مي شود قابليت جابجايي دارد و مي توان آن را باز کرده و در مکان ديگري مورد استفاده  قرار داد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بيان کرد: در نصب اين سايبان‌ها و همچنين خط کشي ايستگاه هاي تاکسي سطح شهر قزوين سعي داريم اجراي طرح ها به گونه اي باشد که به لحاظ شکل ظاهري با سيماي شهر همخواني داشته باشد.

کاشي پزها يادآور شد: اميدواريم اقدامات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در ارتقاء کيفي خدمات قابل ارائه به شهروندان موثر بوده و رضايت خاطر آنان را جلب کند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط