سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

صادقي، مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد؛

تقدير از تاکسيران با اخلاق و منضبط تاکسيراني قزوين

مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به دليل تماس هاي مکرر شهروندان قزويني به منظور تشويق آقاي قدرت عليزاده دزلي، از اين تاکسيران با اخلاق و منضبط تقدير مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، محمد صادقي افزود: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همان گونه که با تاکسيرانان متخلف برخورد قاطعي دارد، از تاکسيرانان با اخلاق و منضبط نيز تقدير مي‌کند.

وي عنوان کرد: در اين راستا شهرونداني که از روند سرويس دهي و خدمات رساني تاکسيرانان فعال در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رضايت داشته باشند مي‌توانند با برقراري ارتباط تلفني يا پيامکي با سازمان تاکسيراني مسئولان امر را در جريان اين رضايت‌مندي قرار دهند.

مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: در بيشتر موارد تماس شهروندان فقط براي اعلام شکايت از نحوه خدمات دهي تاکسيرانان است بنابراين از شهروندان تقاضا مي‌شود نسبت به اعلام رضايت خود از سرويس دهي تاکسيرانان نيز اقدام کنند.

صادقي خاطرنشان کرد: تماس‌هاي زيادي مبني بر برخورد مناسب آقاي قدرت عليزاده دزلي با مسافران، رعايت نرخ قانوني کرايه توسط وي و رعايت ادب و احترام توسط اين تاکسيران با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برقرار شده است.

وي اظهار کرد: اين تماس ها موجب شده تا سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نسبت به تقدير و تشويق اين تاکسيران تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين که با تاکسي گردشي کد 1765 به شهروندان سرويس دهي مي‌کند، اقدام کند تا الگوي ساير تاکسيرانان باشد.

مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: شهروندان قزويني مي توانند نظرات خود در مورد تاکسيران نمونه را از طريق شماره تلفن33848 داخلي 119 و120 وهمچنين شماره پيامي 30008464 به روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه دهند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط