یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

پويا، مسوول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

رسيدگي به 30مورد شکايات مردمي در فروردين ماه سال جاري

در فروردين ماه سال جاري 30مورد از شکايات و گزارشات مردمي که به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارسال شده بود، رسيدگي شد.

محمد پويا، مسوول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در فروردين ماه سال جاري 30مورد از شکايات و گزارشات مردمي که به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارسال شده بود، رسيدگي شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، محمد پويا افزود: يکي از مأموريت هاي ذاتي واحد بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيدگي به شکايات و گزارشات مردمي رسيده به سازمان است.

 

وي عنوان کرد: در اين راستا گزارشات و شکايات مردمي رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به صورت روزانه رسيدگي مي شود تا بتوانيم با رفع نواقص بهترين خدمات را به شهروندان ارائه دهيم.

 

واحد بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به عمده ترين تخلفات تاکسيرانان در فروردين ماه سال جاري که از گزارشات مردمي احصاء شده است، خاطرنشان کرد:  دريافت کرايه اضافه، برخورد نامناسب با مسافران و درگيري دو تاکسيران با يکديگر از مهمترين تخلفاتي بوده که در يک ماه گذشته از تاکسيرانان سرزده است.

 

پويا گفت: از مجموع 30مورد شکايت رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در فروردين ماه سال جاري 15مورد در ايام تعطيلات نوروز به سازمان ارسال شده بود که تمام اين موارد به صورت روزانه پيگيري شد.

 

وي يادآور شد: از شهروندان تقاضا مي شود شکايات خود را از طريق شماره تلفن 33848 داخلي 110 و يا شماره پيام كوتاه 30007133 و همچنين پيشنهادات و انتقادات خود در خصوص نحوه خدمات دهي سازمان تاکسيراني را از طريق شماره تلفن33848 داخلي 119 و120 و يا شماره پيام كوتاه 30008464 به روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه دهند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط