شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

نصب تابلوهاي راهنماي مسير در ايستگاه تاکسيراني ميدان22بهمن قزوين

به منظور اطلاع رساني بيشتر و آگاهي بخشي به شهروندان، تابلوهاي راهنماي مسير و نرخ کرايه تاکسي هاي خطوط برون شهري ايستگاه تاکسيراني ميدان 22بهمن قزوين در اين ايستگاه نصب شد.

محمد پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت:به منظور اطلاع رساني بيشتر و آگاهي بخشي به شهروندان، تابلوهاي راهنماي مسير و نرخ کرايه تاکسي هاي خطوط برون شهري ايستگاه تاکسيراني ميدان 22بهمن قزوين در اين ايستگاه نصب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ پويا افزود: يکي از اقداماتي که در راستاي ساماندهي خطوط برون شهري ايستگاه ميدان 22بهمن قزوين صورت گرفته نصب تابلوهاي مسير و نرخ کرايه تاکسي در اين ايستگاه است.

وي عنوان کرد: باتوجه به اين که در ايستگاه تاکسيراني  ميدان 22بهمن 5خط برون شهري قزوين-محمودآباد، قزوين-ناصرآباد، قزوين-کوهين و قزوين-آقابابا، بشر و قزوين – نظام آباد  فعال است، براي هريک از اين خطوط تاکسيراني تابلوي مسير مجزا نصب شده است.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: همچنين به منظور آگاهي شهروندان از نرخ کرايه هاي خطوط برون شهري سازمان تاکسيراني در اين مسيرها تابلوي نرخ کرايه تاکسي نيز در ايستگاه تاکسيراني ميدان 22بهمن شهر قزوين نصب شده است.

پويا خاطرنشان کرد: ساماندهي خطوط تاکسيراني شهرداري قزوين از سال گذشته با جديت زيادي در حال پيگيري است و در سال جاري نيز اقدامات لازم در اين زمينه صورت مي گيرد.

وي يادآور شد: اميدواريم اقدامات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين که در راستاي رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات مطلوب به آنان انجام مي شود، مورد رضايت شهروندان عزيز قرار گيرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط