شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

شعار«دولت و ملت، همدلي و همزباني»در اولويت برنامه‌هاي سازمان تاکسيراني است

شعار«دولت و ملت، همدلي و همزباني»در اولويت برنامه هاي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است.

اسماعيل زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نخستين جلسه معاونان و مديران سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در سال جديد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ زندپور افزود: نخستين جلسه معاونان و مديران سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در سال جديد برگزار شد.

وي اضافه کرد: مهمترين مصوبه اين جلسه تدوين و تهيه برنامه هايي براساس شعار رهبرمعظم انقلاب در سال جاري بود.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با تأکيد بر تلاش براي تحقق شعار رهبر معظم انقلاب در سال جاري عنوان کرد: سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين شعار« دولت و ملت، همدلي و همزباني» را در اولويت برنامه هاي خود قرار مي دهد زيرا قطع يقين همدلي و همزباني با مردم تأثير بسزايي در پيشبرد اهداف سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين دارد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به تدوين سياست هاي راهبردي سال 94 در نخستين جلسه مديران و معاونان سازمان خاطرنشان کرد: تهيه سايبان بلوار خرمشهر و ترمينال آزادگان، تعيبه کانکس در معابر اصلي شهر قزوين و ساماندهي نيروهاي فعال در خطوط تاکسيراني تحت نظارت اين سازمان از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده براي سال جاري است.

زندپور با اشاره به برنامه هاي فرهنگي در نظر گرفته شده براي سال جاري يادآور شد: برگزاري کارگاه هاي آموزشي مستمر براي تاکسيرانان و معرفي تاکسيرانان براي ادامه تحصيل در رشته تاکسيراني دانشگاه علمي کاربردي شهرداري قزوين از جمله برنامه هاي فرهنگي در نظر گرفته شده براي سال جاري است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط