سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

زندپور، مسوول روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد؛

برگزاري ورزش صبحگاهي در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

به زودي برنامه ورزش صبحگاهي هر روز صبح در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار مي شود.

مسوول روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به زودي برنامه ورزش صبحگاهي هر روز صبح در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: نقش بي بديل ورزش در سلامتي جسمي و روحي انسان انکار ناپذير است.

وي اضافه کرد: باتوجه به اهميت ورزش در سلامتي جسمي و روحي انسان و نقش سلامتي جسمي و روحي انسان در انجام وظايف شغلي ورزش همگاني بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

مسوول روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: براين اساس استاندار قزوين نيز در ابتداي سال جاري به سازمان و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کردند که ورزش صبحگاهي را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

زندپور تصريح کرد: در راستاي عمل به اين دستور و پيرو هماهنگي هاي صورت گرفته با واحد ورزش سازمان فرهنگي هنري شهرداري قزوين مقرر شده به زودي ورزش صبحگاهي در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به صورت روزانه برگزار مي شود.

وي يادآور شد: پس از اعلام آمادگي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين ورزش صبحگاهي به صورت مستمر در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار مي شود.

 

تصاویر مرتبط