سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

ايستگاه‌هاي تاکسي خطي برون شهري ميدان 22بهمن قزوين ساماندهي شد

ايستگاه هاي تاکسي خطي برون شهري ميدان 22بهمن قزوين ساماندهي شد.

محمد پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: ايستگاه هاي تاکسي خطي برون شهري ميدان 22بهمن قزوين ساماندهي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، محمد پويا افزود: در ضلع شمال غربي ميدان 22بهمن ايستگاه خط برون شهري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مستقر است که 5خط برون شهري در اين ايستگاه فعاليت مي کند.

وي اضافه کرد: در هر يک از خطوط تاکسيراني برون شهري قزوين-نظام آباد، قزوين- ناصرآباد، قزوين-محمودآباد، قزوين-کوهين و قزوين-آقابابا وبشر 30دستگاه خودروي تاکسي فعال است.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين خودروهاي تاکسي براي سوار کردن مسافران با مشکلات زيادي روبرو بودند زيرا محدوده مشخصي در ايستگاه براي اين منظور درنظر گرفته نشده بود بنابراين تاکسيرانان بايد بلوا ميرزاکوچک خان را دور مي زدند و يا به صورت خلاف وارد ايستگاه مي شدند که اين  امر موجب بي نظمي و ناماهنگي در ايستگاه مي شد.

پويا تصريح کرد: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور نظم بخشي به خودروهاي فعال در اين ايستگاه اقدام به ساماندهي ايستگاه ميدان 22بهمن کرد که در نتيجه آن اين ايستگاه به 4محدوده مجزا و مشخص براي استقرار خودروهاي تاکسي خطوط برون شهري تقسيم شد.

وي خاطرنشان کرد: با مساعدت شرکت توزيع برق قزوين براي اين ايستگاه تاکسيراني کنتور برق تهيه شد تا مشکل روشنايي آن نيز مرتفع شود.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اظهار کرد: در نتيجه اين اقدام خودروهاي تاکسيراني فعال در اين ايستگاه تاکسيراني از سمت بلوار باهنر وارد ايستگاه شده و پس از سوار کردن مسافران از انتهاي ايستگاه خارج مي شوند.

پويا افزود: اين امر علاوه بر رفع مشکل تاکسيرانان فعال در اين 5خط تاکسيراني برون شهري، موجب رضايت مندي شهروندان نيز شده است.

وي يادآور شد: به منظور ساماندهي ايستگاه تاکسيراني ميدان 22بهمن قزوين 400ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط