چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

سازمان تاکسيراني قزوين براي تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اهتمام ويژه دارد

سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين براي تحقق شعار رهبرمعظم انقلاب اهتمام ويژه دارد.

مصطفي کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين براي تحقق شعار رهبرمعظم انقلاب اهتمام ويژه دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ کاشي پزها افزود: سال جاري از سوي رهبرمعظم انقلاب سال « دولت، ملت همدلي و همزباني» نامگذاري شده است.

وي اضافه کرد: قطع يقين همدلي و همزباني دولت و ملت با يکديگر زمينه رشد و شکوفايي ظرفيت هاي عظيم داخلي را بهتر فراهم مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اضافه کرد: از سوي ديگر همدلي و همزباني دولت و ملت ايران با يکديگر موجب افزايش توان مقابله با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي شود بنابراين وظيفه همه ماست که براي تحقق اين فرمايش رهبرمعظم انقلاب تلاش کنيم.

کاشي پزها عنوان کرد: البته بايد به اين نکته نيز توجه داشته باشيم که به منظور تحقق همدلي و همزباني بين دولت و ملت هر يک از طرفين بايد اقداماتي را در دستور کار خود قرار داده و براساس برنامه ريزي نسبت به انجام آن اقدام کنند که اميدواريم در پايان سال جاري شاهد انجام صحيح وظايف هريک از طرفين در راستاي تحقق شعار سال 94 باشيم.

وي تصريح کرد: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نيز در اين امر مستثني نبوده و همراه با ديگر سازمان ها و نهادها و همگام با ملت در تحقق منويات رهبرمعظم انقلاب به ويژه شعار ايشان براي سال 94 اهتمام ويژه دارد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به نقش تاکسيرانان در تحقق شعار همدلي و همزباني خاطرنشان کرد: تاکسيرانان نيز بايد با انجام صحيح وظايف خود با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همدل و همزبان شده تا بتوانند با همکاري يکديگر در راستاي پيشرفت امور مرتبط با اين سازمان گام بردارند.

کاشي پزها يادآور شد: اميدواريم با همراهي تاکسيرانان بتوانيم در راستاي تحقق منويات رهبرمعظم انقلاب به ويژه تحقق شعار همدلي و همزباني گام هاي موثري برداشته و خدمات مطلوبي به شهروندان ارائه دهيم.

 

تصاویر مرتبط