پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

استفاده از تاکسي موجب افزايش امنيت تردد بانوان و کودکان مي شود

ديدگاه شهروندان نسبت به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ديد ايمن و مطمئني است بنابراين وظيفه پرسنل و تاکسيرانان فعال تحت نظارت اين سازمان نيز ارائه خدمات توأم با اطمينان به شهروندان است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: استفاده از تاکسي موجب افزايش امنيت تردد بانوان و کودکان مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: ديدگاه شهروندان نسبت به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ديد ايمن و مطمئني است بنابراين وظيفه پرسنل و تاکسيرانان فعال تحت نظارت اين سازمان نيز ارائه خدمات توأم با اطمينان به شهروندان است.

وي اضافه کرد: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين سعي کرده با انتخاب شعار«تاکسي امن ترين، تاکسيران امين ترين و تاکسيراني مطمئن ترين» به شهروندان آرامش خاطر لازم در ترددهاي درون شهري و برون شهري را  بدهد.

 سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در اين ميان استفاده بانوان و کودکان از تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني که مجهز به آرم و علائم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است، اهميت دوچنداني دارد.

زندپور تصريح کرد: استفاده  بانوان و کودکان از خدمات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ضمن ارائه خدمات لازم به اين دسته از شهروندان آرامش خاطر آنان در ترددها را نيز تأمين مي‌کند.

وي خاطرنشان کرد: براين اساس از شهروندان قزويني به ويژه بانوان و کودکان تقاضا مي شود در ترددهاي خود در ساعات مختلف شبانه روز به منظور دريافت خدمات مطلوب و تأمين امنيت خود از خدمات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين استفاده کنند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: استفاده از تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در ساعات مختلف شبانه روز موجب حمايت از اين قشر پرتلاش شده و انگيزه آنان براي سرويس دهي به شهروندان را دوچندان مي کند.

 

تصاویر مرتبط