چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷

معاون سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان در ايام تعطيلات نوروز در شيفت هاي خود حضور داشته باشند

باتوجه به لزوم ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزي از تاکسيرانان تقاضا مي شود در اين ايام حتما در شيفت هاي خود حضور داشته باشند.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: باتوجه به لزوم ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزي از تاکسيرانان تقاضا مي شود در اين ايام حتما در شيفت هاي خود حضور داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين، داوود عظيمي افزود: به دليل لزوم ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزي در ايام تعطيلات نوروز سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين اقدام به شيفت بندي خطوط تاکسيراني سطح شهر قزوين کرده است.

وي عنوان کرد: از تاکسيرانان نيز تقاضا مي شود در راستاي همکاري باسازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در شيفت هاي خود حضور داشته باشند تا بتوانيم رضايت شهروندان و مسافران نوروزي ا جلب کنيم.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: به منظور نظارت بر عملکرد تاکسيرانان بازرسان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نيز به صورت مستمر از نحوه فعاليت آنان بازديد کرده و در صورت بروز تخلف نسبت به رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان اقدام مي کنند.

عظيمي يادآور شد: اميدواريم با همکاي تاکسيرانان پرتلاش سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين بتوانيم خدمات مورد نياز شهروندان و مسافران نوروزي را آن گونه که شايسته آنان است، ارائه دهيم و رضايت خاطرشان را جلب کنيم.

 

تصاویر مرتبط