سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

عظيمي، معاون سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

فعاليت مستمر کشيک بازرسي تاکسيراني قزوين در ايام نوروزي

واحدهاي کشيک بازرسي در ايام تعطيلات نوروز به صورت مستمر ازنحوه فعاليت تاکسيرانان بازديد مي کنند.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: واحدهاي کشيک بازرسي در ايام تعطيلات نوروز به صورت مستمر از نحوه فعاليت تاکسيرانان بازديد مي کنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، داوود عظيمي افزود: يکي از ماموريت هاي سازمان تاکسيراني نظارت بر نحوه فعاليت تاکسيرانان در ايام مختلف سال به ويژه تعطيلات نوروزي است.

وي عنوان کرد: به اين منظور سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان واحدهاي کشيک بازرسي را در ايام تعطيلات نوروز فعال کرده است تا به صورت مستمر بر فعاليت تاکسيرانان نظارت کنند.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: واحدهاي کشيک بازرسي مواردي از قبيل اخذ کرايه اضافه، برخورد نامناسب با مسافر و جابجايي مسافر بدون مجوز سازمان تاکسيراني را پيگيري مي کنند.

عظيمي گفت: در صورت مشاهده تخلف تاکسيرانان توسط بازرسان سازمان ضمن تذکر لازم به تاکسيرانان به تخلف آنان در واحد رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيدگي مي شود.

وي يادآور شد: از شهروندان و مسافران نوروزي نيز تقاضا مي شود در ايام تعطيلات نوروز در صورت مشاهده تخلف تاکسيرانان گزارشات، انتقادات و پيشنهادات خود را از طريق سامانه پيامکي30007133 و يا شماره تلفن 33848 به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اطلاع دهند.

 

تصاویر مرتبط