سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

فعاليت خط قزوين-مهدي آباد موجب کاهش هزينه هاي تردد روستائيان مي شود

فعاليت خط تاکسي قزوين-مهدي آباد موجب کاهش هزينه هاي تردد روستائيان مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: فعاليت خط قزوين-مهدي آباد موجب کاهش هزينه هاي تردد روستائيان مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود:  خط قزين-مهدي آباد يک خط روستايي است که تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فعاليت مي کند.

وي اضافه کرد: در حال حاضر 7دستگاه خودروي تاکسي در اين خط تاکسيراني فعاليت مي کند که در مسير شهر قزوين تا روستاي مهدي آباد و برعکس آماده ارائه خدمات است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: اين خط به منظور سهولت در تردد روستائياني که در روستاي مهدي آباد ساکن هستند، راه اندازي شده است.

کاشي پزها عنوان کرد: يکي از ماموريت هاي سازمان تااکسيراني شهرداري قزوين ارائه خدمات به روستاهاي اطراف شهر قزوين است که فاصله مکاني زيادي با شهر ندارند.

وي تصريح کرد: روستاي مهدي آباد نيز يکي از روستاهي پرجمعيت اطراف شهر قزوين به شمار مي رود که فعاليت اين خط تاکسيراني نقش کليدي در سهولت تردد روستائيان به شهر قزوين ايفا مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اميدواريم با ارائه چنين خدماتي به روستائيان ضمن ايجاد سهولت در تردد آنان موجب کاهش هزينه هاي تردد روستائيان شويم.

 

تصاویر مرتبط