دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

آمادگي کامل سازمان تاکسيراني قزوين براي استقبال از بهار و خدمت به شهروندان

سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور استقبال از بهاران و ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزي آمادگي کامل دارد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور استقبال از بهاران و ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزي آمادگي کامل دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: در راستاي بخشنامه شهرداري قزوين مبني بر استقبال از بهاران و ارائه خدمات به شهروندان و مسافران اين سازمان با بکارگيري تمام امکانات خود آماده ارائه خدمات ات.

وي عنوان کرد: جلسات مديران و معاونان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين دراين زمينه برگزار شده و تمام پرسنل و نيروهاي سازمان در آمادگي کامل براي ارائه خدمات به شهروندان و مسافران در ايام نوروزي  قرار دارند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد:  به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران در ايام تعطيلات نوروزي واحدهاي بازرسي، تاکسي بي سيم و امور شرکت ها برنامه هاي ويژه اي براي سرويس دهي پيش بيني کرده اند.

زندپور يادآور شد: برنامه هاي پيش بيني شده توسط واحدهاي مختلف سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين متعاقبا از طريق روابط عمومي سازمان اعلام مي شود.

 

تصاویر مرتبط