یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

عظيمي، معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

انتخاب طرح بلوتوث تاکسيراني قزوين به عنوان طرح برتر مجمع اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور

طرح بلوتوث نرخ کرايه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به عنوان طرح برتر در مجمع اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور انتخاب شد.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين  گفت: طرح بلوتوث نرخ کرايه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به عنوان طرح برتر در مجمع اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، داوود عظيمي افزود: به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگيري از دريافت کرايه اضافه توسط تاکسيرانان دستگاه بلوتوث کرايه تاکسي در کيوسک بازار نصب و راه اندازي شده است.

وي اضافه کرد: راه اندازي دستگاه بلوتوث در کيوسک بازار شرايطي فراهم مي کند تا شهرونداني که از اين مسير عبور مي کنند در صورتي که سيستم گوشي آن ها اندرويد باشد اگر بلوتوث گوشي خود را روشن کنند مي توانند ليست نرخ کرايه تاکسي تمام خطوط تاکسيراني را دريافت کنند.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: ميزان اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح 40 ميليون ريال است.

عظيمي تصريح کرد: اين طرح در مجمع تاکسيراني هاي شهري کشور ارائه شد و توانست عنوان طرح برتر در بين طرح هاي تاکسيراني هاي سطح کشور را کسب کند.

وي خاطرنشان کرد: باتوجه به نويزهايي که در مکان فعلي دستگاه بلوتوث وجود دارد تا قبل از پايان سال وپس از رفع مشکل قابل بهره برداري خواهد بود.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: باتوجه به فراهم شدن اين امکان شهروندان مي توانند از نرخ کرايه تاکسي تمام مسيرهاي قزوين آگاه شوند بنابراين از آنان تقاضا مي شود در صورت دريافت کرايه اضافه توسط تاکسيرانان مراتب را به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اطلاع رساني کنند.

تصاویر مرتبط