شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مطرح کرد؛

فعاليت 20 دستگاه تاکسي در خط چهارراه شهدا-شهرصنعتي البرز قزوين

خط چهارراه شهدا-شهرصنعتي البرز علاوه بر کارگران فعال در شهرصنعتي به ساير شهروندان نيز خدمات دهي مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط چهارراه شهدا-شهرصنعتي البرز علاوه بر کارگران فعال در شهرصنعتي به ساير شهروندان نيز خدمات دهي مي کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود : مسيرهاي تردد از قزوين به شهر صنعتي البرز با استفاده از خطوط تاکسيراني از طريق دو خط وليعصر به پارک لاله الوند و چهارراه شهدا به شهرصنعتي البرز ميسر مي شود.

وي اضافه کرد: خط تاکسيراني وليعصر به پارک لاله الوند تحت نظارت شهرداري الوند فعال بوده و وظيفه انتقال مسافران در اين مسير را برعهده دارد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد:  خط تاکسيراني چهارراه شهدا-شهرصنعتي البرز نيز با 20دستکاه خودروي تاکسي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فعاليت مي کند.

کاشي پزها با اشاره به اهداف راه‎اندازي اين خط تاکسيراني تصريح کرد: باتوجه به اينکه درصد زيادي از کارگران فعال در کارخانجات و شرکت هاي مستقر در شهر صنعتي در مناطق مرکزي و جنوب شهر قزوين سکونت دارند به منظور سهولت در تردد آنان خط تاکسيراني چهارراه شهدا-شهر صنعتي البرز راه اندازي شده است.

وي خاطرنشان کرد: همچنين عموم مسافراني که قصد تردد بين شهر قزوين و شهر صنعتي البرز را داشته باشند براي تردد دراين مسير مي توانند از خدمات اين خز تاکسيراني استفاده کنند.

 

تصاویر مرتبط