شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

اسلامي، دبيرهيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار مي‌شود

انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور انتخاب نماينده تاکسيرانان و مديران شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) برگزار مي شود.

مجيد اسلامي،دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور انتخاب نماينده تاکسيرانان و مديران شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مجيد اسلامي افزود: انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين براساس آنچه که در شوراي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به تصويب رسيده است، برگزار مي شود.

وي با اشاره به اعضاي شوراي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: فرماندار، شهردار، معاون حمل و نقل و ترافيک، نماينده دستگاه قضايي و مديرعامل سازمان تاکسيراني اعضاي شوراي سازمان تاکسيراني را تشکيل مي دهند.

دبيرهيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به اعضاي هيئت انضباطي سازمان يادآور شد: نماينده شوراي شهر، نماينده شهردار، نماينده تاکسيرانان و دبير هيئت نيز يکي از پرسنل سازمان تاکسيراني است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط