شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

ارائه خدمات به ساکنان بخش دشتابي قزوين با فعاليت 35 دستگاه تاکسي

سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با راه اندازي خط قزوين-دشتابي و فعاليت 35 دستگاه خودروي تاکسي در اين خط به ساکنان بخش دشتابي سرويس دهي مي کند.

مصطفي کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با راه اندازي خط قزوين-دشتابي و فعاليت 35  دستگاه خودروي تاکسي در اين خط به ساکنان بخش دشتابي سرويس دهي مي کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: بر اساس قوانين سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين موظف به ارائه خدمات به روستاهايي است که فاصله آنها از مرکز شهر بيش از 22 کيلومتر نباشد.

وي عنوان کرد: بر اين اساس سازمان تاکسيراني با راه اندازي خط تاکسيراني قزوين- دشتابي به برخي از روستاهاي اين بخش که در فاصله تا 22کيلومتر از مرکز شهر واقع شده اند، سرويس دهي مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: سرويس دهي به روستاهايي که در فاصله بيشتر از 22کيلومتر از مرکز شهر واقع شده اند جزو خطوط برون شهري به شمار رفته و وظيفه ارائه خدمات به آن ها برعهده بخشداري آن بخش است.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: اکنون سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با  35 دستگاه خودروي تاکسي به روستاهاي بخش دشتابي که در مسير قزوين تا شهرستانک واقع شده اند، سرويس دهي مي کند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط