دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

شيفت بندي تاکسي ها در روزهاي پاياني سال

باتوجه به قرار گرفتن در روزهاي پاياني سال و فرارسيدن نوروز به منظور رفاه حال شهروندان تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين شيفت بندي مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: باتوجه به قرار گرفتن در روزهاي پاياني سال و فرارسيدن نوروز به منظور رفاه حال شهروندان تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين شيفت بندي مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: هر ساله در روزهاي پاياني سال به منظور انجام خريدهاي نوروزي تردد شهروندان در سطح شهر افزايش مي يابد.

وي عنوان کرد: يکي از اقدامات مهم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در روزهاي پاياني سال شيفت بندي تاکسي هاي تحت نظارت سازمان است تا شهروندان در ترددهاي خود با مشکل وسيله نقليه عمومي روبرو نشوند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: استفاده از وسايل نقليه عمومي در ايام پاياني سال که حجم بار ترافيکي معابر سطح شهر افزايش مي يابد، در روان شدن ترافيک موثر است بنابراين به شهروندان توصيه مي شود در اين ايام بيشتر از وسايل نقليه عمومي استفاده کنند.

کاشي پزها يادآور شد: اميدواريم شيفت بندي تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از اسفندماه سال جاري تا اوايل فروردين ماه سال آينده موجب تسهيل در تردد شهروندان شده و سازمان تاکسيراني در ارائه خدمات به شهروندان در روزهاي پاياني سال موفق عمل کند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط