دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

ارائه خدمات به مسافران و گردشگران از خط تاکسيراني ميدان آزادي- راه آهن

خط تاکسيراني ميدان آزادي- راه آهن علاوه برشهروندان قزويني به مسافران برون استاني نيز سرويس دهي مي کند.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط تاکسيراني ميدان آزادي- راه آهن علاوه برشهروندان قزويني به مسافران برون استاني نيز سرويس دهي مي کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به وضعيت جغرافيايي شهر قزوين قشري از شهروندان در خيابان راه آهن سکونت دارند که براي تردد درون شهري به مرکز و بالاي شهر قزوين نيازمند استفاده از خدمات ناوگان تاکسيراني هستند.

وي اضافه کرد: خط تاکسيراني ميدان آزادي به راه آهن از خطوط قديمي سازمان تاکسيراني به شمار مي رود که علاوه بر سرويس دهي به منطقه پايين شهر قزوين به دليل واقع شدن ايستگاه راه آهن در انتهاي مسير به مسافراني که قصد استفاده از خدمات راه آهن را داشته باشند، سرويس دهي مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد:  باتوجه به اينکه بسياري از مردم براي مسافرت هاي بين استاني خود از قطار استفاده مي کنند راه اندازي اين خط تاکسيراني کمک شاياني به تردد اين دسته از افراد به مرکز و بالاي شهر کرده است.

کاشي پزها تصريح کرد: همچنين خط تاکسيراني ميدان آزادي- راه آهن به مسافراني که از استان هاي ديگر از طريق قطار وارد استان قزوين مي شوند به منظور بازديد از آثار تاريخي و گردشگري شهر قزوين سرويس دهي مي کند.

وي خاطرنشان کرد: 20دستگاه خودروي تاکسي در اين خط تاکسيراني فعال است و تاکسيرانان اين خط نيز از تاکسيرانان قديمي و باسابقه سازمان به شمار مي روند.

 

تصاویر مرتبط