دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

اسلامي، دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان نمونه شبکه تاکسي بي سيم معرفي مي شوند

براساس دستورالعملي که از سوي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ابلاغ شده است، تاکسيرانان نمونه به صورت هفتگي انتخاب شده و معرفي مي شوند.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيرانان نمونه شبکه تاکسي بي سيم معرفي مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مجيد اسلامي افزود: براساس دستورالعملي که از سوي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ابلاغ شده است، تاکسيرانان نمونه به صورت هفتگي انتخاب شده و معرفي مي شوند.

وي اضافه کرد: براين اساس وقتي يک تاکسيران چندبار در نظرسنجي‌هاي داخل استان به عنوان تاکسيران نمونه انتخاب شد به اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور نيز معرفي مي شود.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: اين اتحاديه برخي از معيارها و شاخص ها را براي معرفي تاکسيرانان نمونه از سراسر کشور در نظر گرفته که هريک از رانندگان که اين معيارها را مدنظر قرار دهند، توسط سازمان تاکسيراني به اتحاديه معرفي مي شوند.

اسلامي با اشاره به معيارهاي انتخاب راننده نمونه شبکه تاکسي بي سيم عنوان کرد: برخورد مناسب با مسافران، نداشتن شکايت، تعامل خوب با شهروندان و اپراتورهاي شبکه و حداقل 300مورد سرويس دهي در طي يک ماه از جمله معيارهاي انتخاب راننده تاکسي بي سيم به عنوان تاکسيران نمونه است.

وي تصريح کرد: تاکسيرانان نمونه در نشريات محلي استان معرفي مي شوند تا الگويي براي ديگر تاکسيرانان فعال در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين به شمار روند.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: تاکنون آقاي اکبرطرلاني راننده شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به عنوان راننده نمونه کشوري معرفي شده است.

 

تصاویر مرتبط