دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد:

راه‌اندازي ايستگاه برگشت خط بلوار معلم به کوثر و مينودر قزوين

به منظور تأمين رفاه حال شهروندان و رفع مشکل تاکسيرانان ايستگاه برگشت خط بلوار معلم به کوثر و مينودر راه اندازي مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور تأمين رفاه حال شهروندان و رفع مشکل تاکسيرانان ايستگاه برگشت خط بلوار معلم به کوثر و مينودر راه اندازي مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به اينکه بسياري از دانشجويان در شهرک هاي کوثر و مينودر ساکن هستند براي تردد از بلوار معلم به اين شهرک ها نيازمند دريافت خدمات ناوگان تاکسيراني بودند.

وي اضافه کرد: از سوي ديگر شهروندان ساکن در شهرک هاي کوثر و مينودر که تردد آن ها از مسير بلوار معلم زياد بود، متقاضي راه اندازي خز تاکسيراني در اين مسير بودند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد:  براين اساس سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور پاسخگويي به نياز آنان  پس از انجام مطالعات امکان سنجي لازم اقدام به راه اندازي خط تاکسيراني بلوار معلم به شهرک هاي کوثر و مينودر کرد.

کاشي پزها  با اشاره به يکي از مهمترين مشکلاتي که تاکسيرانان خط بلوار معلم به کوثر و مينودر با آن روبرو هستند، عنوان کرد:  فقدان ايستگاه تاکسي در مسير برگشت يکي از مهمترين مشکلاتي است که تاکسيرانان فعال در اين خط با آن روبرو هستند.

وي تصريح کرد: پيس از اين ايستگاه برگشت اين خط تاکسيراني در انتهاي غياث آباد بود که اکنون به دليل احداث پل شهيد رجايي جمع شده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: اقداماتي براي راه اندازي ايستگاه برگشت براي خط تاکسيراني بلوار معلم به کوثر و مينودر در حال انجام است.

کاش پزها يادآور شد: اميدواريم با راه اندازي ايستگاه جديد براي مسير برگشت اين خط تاکسيراني بتوانيم ضمن تأمين رفاه حال شهروندان، مشکل تاکسيرانان را نيز برطرف کنيم.

 

تصاویر مرتبط