شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

تشکيل گروه هاي فرهنگ يار در تاکسيراني قزوين

گروه هاي فرهنگ يار در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تشکيل مي شوند.

 

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: گروه هاي فرهنگ يار در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تشکيل مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در نظر دارد به منظور بهره مندي از توانايي ها و استعدادهاي تاکسيرانان فعال تحت نظارت اين سازمان نسبت به تشکيل گروه هاي فرهنگ يار اقدام کند.

وي عنوان کرد:  گروه هاي فرهنگ يار در برگزاري همايش ها، مسابقات فرهنگي و ورزشي، برنامه هاي متنوع سازمان و گردهمايي ها با مسئولان و پرسنل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همکاري مي کنند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: تاکسيرانان داوطلب در هر رشته اي که تخصص داشته باشند مي توانند به عضويت گروه هاي فرهنگ يار درآمده و با مسولان سازمان همکاري بيشتري داشته باشند.

زندپور يادآور شد: تاکسيرانان داوطلب براي حضور در اين گروه ها مي توانند با مراجعه به واحد روابط عمومي سازمان نسبت به عضويت درگروه هاي فرهنگ يار سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدام کنند.

 

تصاویر مرتبط