شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

خط تاکسيراني بلوار معلم به باراجين به دانشجويان و ساکن پونک سرويس دهي مي کند

خط بلوار معلم به باراجين علاوه بردانشجويان به شهروندان ساکن پونک نيز سرويس دهي مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين گفت: خط بلوار معلم به باراجين علاوه بردانشجويان به شهروندان ساکن پونک نيز سرويس دهي مي کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از خيابان هاي پرتردد شهر قزوين خيابان شهيد بابايي است.

وي اضافه کرد: باتوجه به اينکه از مدت ها قبل دانشجويان دانشگاه آزاد باراجين براي رفتن به دانشگاه سرکانال شهيدبابايي پياده مي شدند و براي رسيدن به دانشگاه نيازمند خط تاکسيراني جديد بودند، سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدام به راه اندازي خط بلوار معلم به باراجين کرد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين عنوان کرد: در اين خط تاکسيراني 30دستگاه خودروي تاکسي فعاليت مي کند که پيش از اين شخصي بودند و توسط سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ساماندهي شده و به تاکسي خط بلوار معلم به باراجين تبديل شدند.

کاشي پزها تصريح کرد: به مرور زمان اين خط تاکسيراني جايگاه خود را در بين شهروندان به ويژه دانشجويان دانشگاه آزاد باراجين پيدا کرد و اکنون يکي از مسيرهاي پرتردد شهر قزوين به شمار مي رود که علاوه بر شهروندان خدمات خوبي به دانشجويان نيز ارائه مي دهد.

وي خاطرنشان کرد: مسيرهاي قابل طي توسط خودروهاي تاکسي فعال در خط بلوار معلم به باراجين از سرکانال شروع شده و با گذر از ميدان جانبازان و بلوار نخبگان به سمت دانشگاه آزاد باراجين حرکت مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين با اشاره به اينکه خط تاکسيراني بلوار معلم به باراجين به پونک نيز سرويس دهي مي کند، يادآور شد: دانشجويان دانشگاه آزاد باراجين استقبال زيادي از فعاليت اين خط تاکسيراني کرده اند.

 

تصاویر مرتبط