شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان امين شناسايي و تقدير مي شوند

تاکسيرانان امين تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين شناسايي و تقدير مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: به منظور ترويج اخلاق حسنه امانت داري در بين تاکسيرانان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدام به شناسايي تاکسيرانان امين کرده است تا پس از شناسايي آنان نسبت به تقدير از آنان اقدام کند.

وي عنوان کرد: شناسايي تاکسيرانان امين با همکاري شهروندان قزويني انجام مي شود بنابراين از شهروندان تقاضا مي شود در صورتي که وسايل جامانده خود تاکسي را از واحد اشياي گمشده سازمان تحويل گرفته اند با ارائه برگه تحويل به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در شناسايي تاکسيران امين همکاري کنند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: تاکسيراناني که اسامي آن ها به عنوان تاکسيران نمونه توسط شهروندان به سازمان تاکسيراني ارائه مي شود، جمع آوري شده و طي مراسمي از آن ها تقدير مي شود.

زندپور يادآور شد: شهرونداني که وسايل خود را در تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين جا مي گذارنند مي توانند براي دريافت آن به واحد اشياي گمشده سازمان مراجعه کنند.

 

تصاویر مرتبط