شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

اسلامي، مدير تاکسي بي سيم تاکسيراني قزوين خبرداد:

افزايش ساعت کاري بانوان تاکسي بي سيم از 15اسفند93

از 15اسفندماه سال جاري ساعت کاري بانوان فعال در شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين افزايش مي يابد.

مدير شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: از 15اسفندماه سال جاري ساعت کاري بانوان فعال در شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين افزايش مي يابد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مجيد اسلامي افزود: باتوجه به افزايش ميزان سفر در روئزهاي پاياني سال و تمايل خانم ها به استفاده از تاکسي هاي با راننده خانم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نسبت به افزايش ساعت کاري بانوان شبکه تاکسي بي سيم اقدام کرده است.

وي عنوان کرد: براين اساس از 15اسفندماه سال جاري ساعت کاري بانوان فعال در شبکه تاکسي بي سيم تا ساعت 10شب خواهد بود.

مدير شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: اين اقدام همچنين در راستاي تماس هاي مکرر شهروندان با شبکه تاکسي بي سيم صورت گرفته است.

اسلامي يادآور شد: اميدواريم بانوان فعال در شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين که تاکنون در ارائه خدمات عملکرد بسيار خوبي داشته اند از اين پس نيز در جلب رضايت شهروندان موفق باشند.

 

تصاویر مرتبط