سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

خط بازار به دوراهي همدان با 13خودرو به شهروندان قزويني سرويس دهي مي کند

خط بازار به دوراهي همدان با 13خودرو به شهروندان قزويني سرويس دهي مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط بازار به دوراهي همدان با 13خودرو به شهروندان قزويني سرويس دهي مي کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي ديگر از خطوط فعال سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خط بازار به دوراهي همدان است.

وي اضافه کرد: اين خط تاکسيراني نسبت به جابجايي شهروندان در مسير بازار به دوراهي همدان اقدام مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: باتوجه به اينکه ايستگاه هاي شهرها و روستاهاي شهرستان تاکستان در دوراهي همدان واقع شده است، فعاليت اين خط تاکسيراني در جابجايي مسافراني که از تاکستان به قزوين تردد مي کنند نيز موثر است.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: در حال حاضر 13خودروي تاکسي در اين مسير فعال است که تاکسيرانان اين مسير توانسته اند با تلاش مضاعف بهترين خدمات را به شهروندان ارائه دهند.

وي يادآور شد: يکي از مشکلاتي که در اين مسير وجود دارد، فعاليت سوراي هاي شخصي است که از شهر اقباليه وارد قزوين شده و اقدام به جابجايي مسافر مي کنند که اميدواريم با همکاري پليس راهور و فرهنگ سازي نسبت به اين موضوع بتوانيم اين مشکل تاکسيرانان فعال در خط تاکسيراني بازار به دوراهي همدان را کاهش دهيم.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط