دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

خط تاکسيراني وليعصر به ميدان آزادي از سال 80 به شهروندان قزويني خدمات ارائه مي دهد

خط تاکسيراني وليعصر به ميدان آزادي از خطوط قديمي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است که از سال 80 خدمات لازم را به شهروندان قزويني ارائه مي دهد.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط تاکسيراني وليعصر به ميدان آزادي از خطوط قديمي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است که از سال 80  خدمات لازم را به شهروندان قزويني ارائه مي دهد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: خط تاکسيراني وليعصر به ميدان آزادي يکي از خطوط پرتردد سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به شمار مي رود.

وي اضافه کرد: اين خط تاکسيراني از خطوط خوب سازمان بوده و با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان موفق به جلب رضايت آنان شده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در حال حاضر 40دستگاه خودروي تاکسي در خط تاکسيراني وليعصر به ميدان آزادي فعال است.

کاشي پزها تصريح کرد: مسير رفت تاکسي هاي فعال در خط تاکسيراني وليعصر به ميدان آزادي از وليعصر به پل طالقاني و از آنجا به سه راه خيام و سپس ميدان آزادي است.

وي خاطرنشان کرد: تاکسي هاي خط تاکسيراني وليعصر به ميدان آزادي در مسير برگشت نيز با طي مسير ميدان آزادي به خيابان شهرداري و سپس تقاطع وليعصرنسبت به جابجايي شهروندان در اين مسير اقدام مي کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اين خط تاکسيراني از خطوط قديمي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است که از سال 80  خدمات لازم را به شهروندان قزويني ارائه مي دهد.

تصاویر مرتبط