شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

رسيدگي به 120مورد شکايات مردمي از تاکسي رانان قزوين در بهمن 93

در بهمن ماه سال جاري 120مورد از شکايات و گزارشات مردمي که به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارسال شده بود، رسيدگي شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در بهمن ماه سال جاري 120مورد از شکايات و گزارشات مردمي که به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارسال شده بود، رسيدگي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود:  يکي از مأموريت هاي ذاتي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيدگي به شکايات و گزارشات مردمي رسيده به سازمان است.

وي اضافه کرد: در اين راستا گزارشات و شکايات مردمي رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به صورت روزانه رسيدگي مي شود تا بتوانيم با رفع نواقص بهترين خدمات را به شهروندان ارائه دهيم.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به عمده ترين تخلفات تاکسيرانان در بهمن ماه سال جاري که از گزارشات مردمي احصاء شده است، عنوان کرد:  دريافت کرايه اضافه، برخورد نامناسب با مسافران و درگيري دو تاکسيران با يکديگر از مهمترين تخلفاتي بوده که در يک ماه گذشته از تاکسيرانان سرزده است.

کاشي پزها يادآور شد: از شهروندان تقاضا مي شود شکايات، پيشنهادات و انتقادات خود در خصوص نحوه خدمات دهي سازمان تاکسيراني را از طريق شماره تلفن33848 داخلي 119 و120 وهمچنين شماره پيامي 30008464 به روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه دهند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط