شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

عظيمي، معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

راه اندازي دستگاه بلوتوث کرايه تاکسي در کيوسک بازار

دستگاه بلوتوث کرايه تاکسي تمام خطوط تاکسيراني درون شهري و برون شهري در کيوسک بازار راه اندازي شد.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: دستگاه بلوتوث کرايه تاکسي تمام خطوط تاکسيراني درون شهري و برون شهري در کيوسک بازار راه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، داوود عظيمي افزود: دستگاه بلوتوث کرايه تاکسي پس از خريداري و مکان يابي در کيوسک تاکسيراني بازار قزوين راه اندازي شد.

وي عنوان کرد: شهرونداني که از اين مسير عبور مي کنند در صورتي که سيستم گوشي آن ها اندرويد باشد اگر بلوتوث گوشي خود را روشن کنند مي توانند ليست نرخ کرايه تاکسي تمام خطوط تاکسيراني را دريافت کنند.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: ميزان اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح 40 ميليون ريال است.

عظيمي يادآور شد: اين طرح به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگيري از دريافت کرايه اضافه توسط تاکسيرانان اجرا شده و از شهروندان نيز تقاضا مي شود در صورت دريافت کرايه اضافه توسط تاکسيرانان مراتب را به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اطلاع رساني کنند.

 

تصاویر مرتبط