چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

توقف تاکسي در صورت درگيري تاکسيران بايکديگر

در صورتي که تاکسيرانان با يکديگر درگير شوند، خودروي تاکسي آن ها متوقف مي شود.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در صورتي که تاکسيرانان با يکديگر درگير شوند، خودروي تاکسي آن ها متوقف مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مجيد اسلامي افزود: وظيفه رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برعهده هيئت انضباطي سازمان است.

وي عنوان کرد: از جمله تخلفاتي که توسط هيئت انضباطي مورد رسيدگي قرار گرفته و تصميمات لازم درمورد آن اتخاذ مي شود، درگيري تاکسيرانان با يکديگر است.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: در صورتي که دو تاکسيران در حين انجام وظيفه با يکديگر درگير شوند براساس جدول تخلفات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اگر درگيري براي نخستين بار رخ داده باشد، خودروي آن ها به مدت يک هفته متوقف مي شود.

اسلامي خاطرنشان کرد: پس از توقف خودروها پرونده تاکسيرانان در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مطرح شده و نسبت به اخذ رأي در مورد آن ها اقدام مي شود.

وي يادآور شد: از تاکسيرانان انتظار مي رود در راستاي ارائه خدمات مناسب به شهروندان تلاش کرده و از درگيري با يکديگر خودداري کنند زيرا به دليل ارتباط با اقشار مختلف جامعه از آنان انتظار مي رود از پرخاشگري خودداري کرده و براي ديگران الگو باشند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط