چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

کليات برخي از آئين نامه هاي سازمان تاکسيراني قزوين تصويب شد

کليات آئين نامه هاي خطوط، تغيير رنگ خودرو و ورود به شبکه تاکسي بي سيم در جلسه شوراي سازمان تاکسيراني قزوين تصويب شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: کليات آئين نامه هاي خطوط، تغيير رنگ خودرو و ورود به شبکه تاکسي بي سيم در جلسه شوراي سازمان تاکسيراني تصويب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: به استناد اساسنامه سازمان تاکسيراني بايد قوانين و آئين نامه هاي داخلي توسط هيئت مديره تهيه و براي تصويب به شوراي سازمان تاکسيراني ارجاع داده شود.

وي عنوان کرد: براين اساس يک سري از آئين نامه هاي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از جمله آئين نامه هاي خطوط، تغيير رنگ خودرو و ورود به شبکه تاکسي بي سيم در جلسه شوراي سازمان تاکسيراني مصوب شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: اين آئين نامه ها پس از تصويب توسط شوراي سازمان تاکسيراني براي اجرا به سازمان ابلاغ شد.

کاشي پزها يادآور شد: باتوجه به تصويب آئين نامه هاي خطوط، تغيير رنگ خودرو و ورود به شبکه تاکسي بي سيم در جلسه شوراي سازمان تاکسيراني از اين پس اجراي آن ها توسط اين سازمان الزامي است.

 

تصاویر مرتبط