شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

کاهش هزينه مرسولات شهرداري قزوين با عقد قرارداد با شرکت پيک شهر

براساس قراردادي که شرکت پيک شهر به منظور جابجايي مراسلات با شهرداري قزوين منعقد کرده هزينه جابجايي هر بسته به نصف هزينه قبلي کاهش يافته است.

مصطفي کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: براساس قراردادي که شرکت پيک شهر به منظور جابجايي مراسلات با شهرداري قزوين منعقد کرده هزينه جابجايي هر بسته به نصف هزينه قبلي کاهش يافته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از اقداماتي که سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انجام داده عقد قرارداد ارسال مراسلات بين شرکت پيک شهر و شهرداري قزوين است.

وي اضافه کرد: اين اقدام در راستاي کاهش ترددهاي درون شهري وکاهش هزينه‌هاي شهرداري قزوين به منظور ارسال مراسلاتي که شهرداري قزوين به ادارات و سازمان‌هاي مختلف ارسال مي کرد، صورت گرفت.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به حجم مراسلاتي که توسط شرکت پيک شهر در حوزه شهرداري قزوين جابجاد مي‌شود، ادامه داد: با عقد اين قرارداد ماهانه حدود هزار بسته از شهرداري‌ها ومعاونت‌ها وسازمان هاي زيرمجموعه شهرداري مرکز قزوين جمع‌آوري و به مقاصد مختلف حمل مي شود.

کاشي پزها عنوان کرد: اين امر همچنين با فراهم کرد زمينه اشتغال  براي چندين پيک موتوري و کادر اداري موجب اشتغال زايي در شهر قزوين شده است.

وي با اشاره به ديگر مزاياي عقد قرارداد شهرداري قزوين با شرکت پيک شهر به منظور جابجايي مراسلات خود تصريح کرد: کاهش زمان توزيع مرسولات به کمتر از نصف زمان قبلي، کاهش هزينه هر بسته به کمتر از نصف هزينه قبلي و حذف هزينه آبونمان يکصدميليون ريالي در هر ماه از ديگر مزاياي عقد اين قرارداد است.

کاشي پزها يادآور شد: براساس ارزيابي ها مشخص شد که عقد قرارداد شرکت پيک شهر که تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فعاليت مي کند با شهرداري قزوين مزاياي فراواني ايجاد کرد واميدواريم با توسعه اين همکاري ضمن کاهش هزينه هاي شهرداري قزوين زمينه اشتغال افراد بيشتري فراهم شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط