یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تجهيز تاکسي هاي به دستگاه پرداخت الکترونيک پيگيري مي شود

تجهيز تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به دستگاه پرداخت الکترونيک با جديت پيگيري مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تجهيز تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني به دستگاه پرداخت الکترونيک با جديت پيگيري مي شود

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از اقداماتي که در سال جاري آغاز شده و با جديت در حال پيگيري است، تجهيز تاکسي هاي تحت نظارت اين سازمان به دستگاه پرداخت الکترونيک است.

وي اضافه کرد: يکي از مهمترين مشکلاتي که در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين وجود دارد، کمبود پول خرد و دريافت کرايه اضافه توسط تاکسيرانان است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: باتوجه به اينکه دريافت کرايه اضافه توسط تاکسيرانان به دليل کمبود پول خرد موجب نارضايتي شهروندان شده است اين سازمان تجهيز ناوگان تاکسيراني به دستگاه پرداخت الکترونيک کرايه را با جديت پيگيري مي کند.

کاشي پزها با اشاره به مزاياي استفاده از دستگاه پرداخت الکترونيک در ناوگان تاکسيراني تصريح کرد: استفاده از دستگاه پرداخت الکترونيک مشکل دريافت کرايه اضافه را رفع و کرايه مسافر را براساس مسافتي که خودرو طي کرده، تعيين مي کند.

وي خاطرنشان کرد: به منظور مشاهده اثرات مطلوب استفاده از دستگاه پرداخت الکترونيک در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين اين سازمان نسبت به تجهيز 20خودرو در شبکه تاکسي بي سيم اقدام نموده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اظهار کرد: جلسات تخصصي و فني مورد نياز به منظور تجهيز تمام خودروهاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به دستگاه پرداخت الکترونيک در حال پيگيري است تا پس از بررسي هاي لازم نسبت به اين مهم اقدام شود.

کاشي پزها يادآور شد: اميدواريم اقدامات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين که به منظور ارتقاء کيفيت خدمات دهي به شهروندان قزويني انجام مي شود، رضايت خاطر آنان را فراهم كرده باشد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط