یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

بازدید سازمان آتش نشانی قزوین از مجتمع های مسکونی

محرم اسدی مسئول واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: با هدف شناسایی و سنجش وضعیت ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه بازدید کارشناسان این سازمان از ساختمانهای بلند شهر آغاز شده است.

وی افزود: از تأسیسات، تجهیزات ایمنی، سیستم های اعلام حریق، سیستم اطفاء حریق خشک و تر، مسیرهای ورود و خـروج، راه های دستـرسی و آسانسور ساختمان ها و مسیر  ورود و خروج اضطراری بازدید بعمل آمده و پس از این بازدیدها، نواقص آنها از طرف سازمان به صورت مکتوب به ادارات مرتبط و مالکین گزارش می شود.

اسدی ادامه داد: مرحله اول بازدید از ساختمان های مسکونی در حال اقدام است که طی روزهای گذشته بازدید از مجتمع مسکونی پردیس کارکنان دولت، اتاق بازرگانی، مجتمع های مسکونی راژیا، ونوس، جهادکشاورزی، ایثار، آسمان، رزم آوران، باران،مجتمهع تجاری مهر و ماه و مرکز درمانی جهاد دانشگاهی توسط کارشناسان این سازمان انجام گرفته و این طرح همچنان ادامه دارد.

تصاویر مرتبط