یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

در ده ماهه نخست سال جاری،

980 پروانه ساختمانی از سوی مناطق سه گانه شهرداری قزوین صادرشده است

در ده ماهه نخست سالجاری 980 پروانه ساختمانی از سوی مناطق سه گانه شهرداری قزوین صادرشده است .

کیومرث فدایی فر، سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین با بیان خبرفوق گفت: این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی تعداد پروانه های صادرشده در 10ماهه نخست سال 98 را 743 پروانه اعلام کرد .

فدایی فر درباره تعداد پروانه های صادره از سوی مناطق شهرداری قزوین در دی ماه سال جاری افزود :در این مدت نیز مناطق سه گانه شهرداری قزوین  87 پروانه ساختمانی را صادرکرده اند که بیش ترین پروانه با عدد 37 در منطقه سه و کم ترین پروانه باعدد 20در منطقه یک است.

سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین درباره متراژ پروانه های صادر شده در دی ماه سال جاری نیز گفت: از مجموع 152هزار و978متراژ پروانه صادرشده 88هزارو23متر مسکونی ،5هزار و525متر تجاری ،55 متر اداری و59هزار و375متر سایر است.

فدایی فر کل متراژ پروانه های صادره در دهه ماه سال 99را746هزار و394متر اعلام کرد و افزود: از این رقم 454هزار و196متر مسکونی ، 17هزار و104 متر تجاری ، 2هزار و553متر و272هزار و540متر سایر است.

این مقام عالی در معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین سپس با اشاره به تعداد پایان کارهای صادره در مناطق سه گانه شهرداری گفت : در دی ماه سال جاری 84 پایان کار نیز از سوی کارشناسان شهرسازی مناطق سه گانه شهرداری قزوین صادر شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت 35 پایان کار در منطقه 3 ، 32 پایان کار در منطقه 2 و 17 پایان کار در منطقه 1 صادر شده است.

فدایی فر درباره تعداد پایان کارهای صادر شده در مدت 10ماهه نخست سال جاری نیز گفت: در این مدت 719 پایان کار در مناطق سه  گانه شهرداری قزوین صادر شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 21 درصدی را نشان می دهد.

وی سپس به تفکیک تعداد پایان کارهای صادر شده در مناطق سه گانه شهرداری قزوین در ده ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: بیش ترین پایان کار در این مدت در شهرداری منطقه سه و با عدد 302بوده است و پساز این منطقه شهرداری منطقه دو با عدد 282 و شهرداری منطقه یک با عدد 135 در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از ابتدای سال جاری وتا پایان دی ماه تعداد یک هزار و 229 دستور تهیه نقشه از سوی کارشناسان مناطق سه گانه شهرداری قزوین نیز صادر شده است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 27 درصدی را نشان می دهد .

وی گفت: در این مدت 354 دستور تهیه نقشه در شهرداری منطقه یک ، 419دستور در منطقه دو و 456 دستور از سوی کارشناسان منطقه سه شهرداری قزوین صادر شده است.

فدایی فردر پایان تعداد دستور تهیه نقشه در دی ماه سال جاری را نیز115 دستور اعلام کرد و افزود: از این تعداد 47 دستور در منطقه سه، 36 دستور در منطقه یک و 32 دستور در منطقه دو صادر شده است.

تصاویر مرتبط