شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

مقدم سلیمی:

حمایت از مشاغل خانگی از سیاست های سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین است

وحید مقدم سلیمی، رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین، از درآمد خرد و ایجاد اشتغال برای بانوان در خانه خبر داد و گفت: مشاغل خانگی یکی از سیاست های سازمان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ مقدم سلیمی با تاکید بر جدیت حمایت از مشاغل خانگی به عنوان یکی از وظایف محوله سازمان، بیان کرد: بازار مشاغل خانگی رویکردی جدید برای اشتغال بانوان به عنوان اقتصاد خرد و راهی برای کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانواده است .

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی گفت: هدف سازمان حمایت از کارها و مشاغل خرد خانگی است و با توجه به پتانسیل شهر قزوین در زمینه صنایع دستی، وجود این بازار ضروری و لازم است .

پایان پیام.

تصاویر مرتبط