پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

حافظی:

تهیه طرح مطالعاتی مواجهه با حیوانات ناقل بیماری شهر قزوین در دست اقدام است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: مطالعه و ارائه راهکارهای کنترل جمعیت فیزیکی، بیولوژیک و ...گونه های مهاجم و حیوانات ناقل بیماری چون سگ، موش و خدنگ با توجه به تفکیک نوع گونه و بیان مزایا و معایب آن در سطح شهر قزوین توسط این سازمان در دست اقدام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این پروژه با هدف شناسایی گونه های مهاجم، شناسایی فضاهای شهری مستعد تجمع سگ ها و موش ها، ارائه راهکارهای کنترل جمعیت آن ها، شناسایی و علت یابی تکثیر گونه های مهاجم در اکوسیستم شهر، تحلیل نوع و میزان رده بندی آلودگی آن ها در سطح شهر و شناخت بعد روانی تاثیرگزار بر شهروندان را در دستورکار خود قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر به لحاظ اثرات منفی توليد مثل، گسترش و جابه جایی گونه های مهاجم و آسيب هاي عمده بر سلامت اکوسیستم شهر و محيط زيست شهری، کیفیت زندگی شهروندان را از بعد سلامت و امنیت تحت تاثیر قرار داده که با ارایه راهکارها و مواجهه و عملکرد مناسب به امنیت شهر خواهد افزود.

وی بیان کرد: این پروژه با رویکرد کنترل و کاهش مقدار جمعیت گونه های مهاجم و حیوانات ناقل در ایجاد بهداشت و امنیت اکوسیستم شهری انجام خواهد شد.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط