دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

رحمانی:

هماهنگی های لازم به منظور رفع معارض کمربندی سبز قزوین انجام شد

رضا رحمانی، نماینده هماهنگی امور اجرایی شهر در معاونت عمرانی، گفت: پروژه کمربندی سبز شرق قزوین در سال گذشته با هدف بهبود عملکرد ترافیکی شبکه حمل و نقل شهری ،توسعه فضای سبز و ساماندهی رودخانه و ایجاد پتانسیل بهره برداری از نواحی مجاور رودخانه جهت استفاده از فضای تفرجگاهی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ رحمانی گفت: محدوده اجرای این پروژه از میدان شورا تا میدان مینودر است، که در مسیر اجرای آن در محدوده میدان شورا و رودخانه با توجه به وجود لوله آب با معارض مواجه شد.

وی در ادامه افزود: بازدیدهای میدانی و جلسات هماهنگی با شرکت آب فاضلاب و با حضور کارشناسان مرتبط برگزار شد تا در اسرع وقت نسبت به جابجایی آن و ادامه اجرای پروژه کمربندی شرق اقدام شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط