چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

اولین جلسه کارگروه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان آرامستان‌های شهرداری قزوین در سال جدید برگزار شد

صبح امروز اولین جلسه کارگروه مدیریت و برنامه‌ریزی مدیران ارشد سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین در سال جدید برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین؛ حسین عمویی، رئیس این سازمان، با تقدیر از عملکرد کارکنان به ویژه در پی بارندگی‌های اخیر گفت: این جلسات برای تبادل افکار، شناخت مشکلات آشکار و پنهان سازمانی از زوایای مختلف، افزایش سطح همکاری‌های افراد و واحدها و در نهایت حل مشکلات موجود برگزار می‌شود.

وی برگزاری جلسات گروهی مدیران ارشد سازمان مدیریت آرامستان‌ها نقطه عطف همکاری بخش‌های مختلف با هدف افزایش سطح رضایتمندی ارباب رجوع دانست و افزود: افراد مسایل را مطرح می‌کنند و برای حل مشکل راه‌حل‌های مختلف بررسی و در برنامه زمانی مشخص اقدام به برطرف‌سازی آن مشکل با تشریک مساعی و همدلی می‌کنند.

بنابراین گزارش؛ در این جلسه مدیران ارشد سازمان مدیریت آرامستان ها درباره مشکلات موجود سال جدید و راه حل های آن تبادل نظر کردند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط