چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

رستمی،رییس شورای اسلامی شهر خرم آباد:

جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی ابتکار خوبی در جهت وفاق ملی است

رستمی،رییس شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت:دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی یک بدعت و ابتکار خوبی در جهت وفاق ملی و حفظ و احیای آئین و فرهنگ قومیت های مختلف کشور است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ولی الله رستمی با حضور در دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی افزود:جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی باید در کشور مورد الگوبرداری قرار گیرد

وی اظهار کرد: ایرانیان از دیرباز همواره پرچمدار خوبی، دانش، علم و فضیلت و آزادگی بوده اند و امروز هم برای حفظ همین داشته ها باید اتحاد خود را حفظ کنند.

رستمی بیان کرد: لهجه های مختلف ایران همگی گنجینه ای بزرگ هستند که باید حفظ شوند،ملت ایران برای ماندگاری بیشتر باید با هویت، تاریخ و فرهنگ خود آشنایی داشته باشد و جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی در راستای تحقق این امر گام  بزرگی برداشته است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط