دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

درافشانی:

پانزده تئاتر شهروندی در نواحی منفصل شهری قزوین برگزار شد

محمد درافشانی ،رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین، گفت: 15 تئاتر شهروندی در قالب جشنواره بزرگ شهروندی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و آموزش مفاهیم شهروندی در نواحی منفصل شهری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ درافشانی افزود: این تئاترها با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی و همسایه مداری، تفکیک زباله از مبدا، ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز و ترافیک در سطح مدارس نواحی منفصل شهری قزوین چوبیندر، ناصرآباد، دانش، مشعلدار، باغ نشاط و اندیشه اجرا شد.

وی اظهار کرد: تئاتر شهروندی با هنرمندی هنرمندان شهر قزوین  و با هدف انتقال مفاهیم شهروندی به کودکان و نوجوانان اجرا شد و مورد استقبال مدارس قرار گرفت.

درافشانی خاطرنشان کرد: اجرای تئاتر شهروندی از جمله برنامه های جشنواره بزرگ شهروندی است که توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین با هدف ارتقاء سطح آموزش مفاهیم شهروندی در شهر قزوین در حال برگزاری است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط