شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

بازدید از وضعیت دستفروشان منطقه سه شهرداری قزوین

بازدید از دستفروشان منطقه سه شهرداری قزوین با حضور ایزدمهر زارعی معاون و مهدی مردانی معاونان منطقه سه شهرداری صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین‌؛ با توجه به وضعیت نامناسب دستفروشان در این منطقه و درخواست های شهروندان این محله مبنی بر ساماندهی دستفروشان، این بازدید از سوی مسوولان شهری صورت گرفت.

بر اساس این گزارش‌‌، در این بازدید بر شناسایی و ساماندهی دستفروشان در سطح منطقه تاکید شد و مقرر گردید تا با ایجاد مکانی جدید دستفروشان را به مکان مناسب هدایت کنند.

همچنین در این بازدید بر ساماندهی بازارروزها تاکید شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط