دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

کارگاه آموزشی روانشناسی مدیریت برخورد با مشتری در شهرداری قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی روان‌شناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایات مشتریان با شرکت 120 نفر از کارکنان اداره هماهنگی امور اجرائیات، حراست و روابط‌عمومی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداري قزوين؛ کارگاه آموزشی روان‌شناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایات مشتریان از سوی اداره ارزش‌یابی و توان‌مندسازی کارکنان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی و با همکاری مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری قزوین طی 3 جلسه و به مدت 6 ساعت در سالن قائم شهرداری برگزار شد.

حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی در آغاز این برنامه آموزشی بیان‌کرد: نیروی‌انسانی مهمترین سرمایه شهرداری محسوب می‌شود و در این میان کارکنان حوزه اجرائیات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، زیرا به طور شبانه‌روزی و مستمر در مسیر تأمین نظم شهری و برقراری انضباط در راستای احترام به قانون فعالیت می‌کنند.

اصغری افزود: این کارگاه‌های آموزشی با هدف دانش‌افزایی و افزایش آگاهی همکاران به منظور مواجهه منطقی با ناهنجاری‌های شهری و کاهش نارضایتی شهروندان و بهبود تعامل فی‌مابین برگزار می‌گردد.

این مقام مسوول تصریح‌کرد: همکاران اداره هماهنگی امور اجرائیات شهرداری در حالی که مجری قانون و برقراری نظم در شهر هستند، در مواجهه با مردم و تصویر ذهنی شهروندان از شهرداری حداکثر عقلانیت را به کار گرفته و همواره تکریم مقام شهروند را سر‌لوحه کار خود قرار دهند و در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم به‌منظور افزایش سطح آگاهی و توان‌مند‌سازی کارکنان حوزه اجرائیات یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجموعه مدیریت‌شهری می‌باشد.

اصغری خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین وظایف اداره هماهنگی امور اجرائیات جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندان و رعایت قوانین موضوعه می‌باشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین در پایان افزود: ما معتقدیم که شهرها را باید با مشارکت شهروندان اداره کرد و در این راستا با ایجاد مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین منتظر دریافت ایده‌ها و نظرات عموم مردم و همکاران شهرداری قزوین با رویکرد توسعه متوازن شهر هستیم.

پايان پيام.

تصاویر مرتبط