یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

رحمانی:

تماس 3127 شهروند با سامانه 137 مربوط به منطقه یک شهرداری قزوین بوده است

سعید رحمانی مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین، از پاسخ به 3127 مورد تماس شهروندان در 9 ماهه گذشته سال جاری و ارجاع آن به منطقه یک شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی گفت: سامانه 137 شهرداری قزوین مسیر انتقال مطالبات شهروندان به شهرداری است.

وی افزود : از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 452 تماس شهروندان  با راهنمایی های کارشناسان این سامانه ارائه راهکار شد و تعداد 2675 درخواست در سامانه 137 ثبت و به منطقه یک شهرداری قزوین ارجاع داده شد.

رحمانی خاطر نشان کرد:  با پیگیری های مستمر سامانه 137 تعداد 2397 مورد از درخواست ها توسط عوامل اجرایی منطقه یک شهرداری رسیدگی و در راستای آن اقدام شده است که 1153 مورد آن با نظرات و راهنمایی های کارشناسان منطقه یک به شهروندان اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: به گفته سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین تعداد 187 مورد از درخواست ها که نیاز به بررسی و تأمین اعتبار داشتند، در بودجه سال آتی قرار گرفته و در برنامه های این منطقه لحاظ شده است.

این مسوول اضافه کرد: بیشترین تماس های شهروندان مربوط به مرمت، لکه گیری، نشست آسفالت، ساماندهی  دستفروشان، وانت بارها و مصالح ساختمانی بوده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط