پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

جهانگیری:

گذر عرضی ایمن در محدوده کانون معلولین توانا ایجاد می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته پروژه ایجاد و ایمن سازی گذر عرضی عابرپیاده در محدوده کانون معلولین توانا اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری افزود: وجود گذرگاه های عرضی در معابر سطح شهر به ایمنی در تردد شهروندان کمک شایانی می کند و بر این اساس نیازسنجی لازم برای ایجاد گذرگاه های عرضی در معابر مختلف سطح شهر انجام می شود تا با ایجاد این گذرگاه های در تمام معابر زمینه تردد ایمن عابران پیاده از عرض معابر فراهم شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین  عنوان کرد:با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و براساس مصوبه کمیته ترافیک، ایجاد گذر عرضی همسطح در محدوده کانون معلولین توانا در دستورکار سازمان قرار گرفت.

جهانگیری تصریح کرد: پس از ایجاد گذرگاه های عرضی بحث ایمن سازی آنها قابل توجه است که با توجه به اهمیت موضوع، ایمن سازی  گذرگاه مذکور نیز توسط سازمان انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد:ایمن سازی این گذر عرضی نیز با نصب علایم افقی و عمودی و چراغ چشمک زن انجام می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآور شد: با ایجاد و ایمن سازی این گذر عرضی ضمن تسهیل در تردد عابران پیاده به ویژه افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، ایمنی تردد آن ها به دلیل اجرای پروژه ایمن سازی نیز افزایش می یابد.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط